X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

 

هيوا اكبری پس از گذشت پانزده سال از مفقود شدن همسرش حميد در بحبوحه جنگ، تصميم می گيرد تا از مناطق جنگی و خانه ای كه در آن با همسرش زندگی می كرده، بازديد كند. امير كرمی، كه اكنون سفير ايران در سنگال است و زمانی جزو همراهان حميد در جنگ بوده می خواهد با هيوا ازدواج كند، ولی هيوا به رغم نشانه هايی از شهادت حميد همچنان در پی شوهرش است. او در خانه قديمی اش به تعدادی نامه متعلق به پانزده سال پيش دسترسی پيدا می كند كه خاطرات سال هاي گذشته او را با حميد زنده می كند. رحيم صابری، مسئول كميته تفحص و مفقودين، هيوا را مطمئن می سازد كه شوهرش شهيد شده است ولی به خواهش هيوا همراه با او و نيز كرمی در منطقه جنگی خود را به تونلی می رساند كه سال ها پيش حميد در آنجا به شهادت رسيده بود. صحنه های نبرد در داخل تونل در جلوي چشمان هيوا جان می گيرد و او شوهرش را كه در حال مرگ است می بيند.

چند رسانه ای
  • جمشید هاشم پور در نمایی از فیلم «هیوا»
    جمشید هاشم پور در نمایی از فیلم «هیوا»
  • زنده یاد ملاقلی پور در پشت صحنه فیلم « هیوا»
    زنده یاد ملاقلی پور در پشت صحنه فیلم « هیوا»
  • جمشید هاشم پور، گلچهره سجادیه و آنا نعمتی در نمای از فیلم «هیوا»
    جمشید هاشم پور، گلچهره سجادیه و آنا نعمتی در نمای از فیلم «هیوا»